keskiviikko 12. kesäkuuta 2013

Mikä ihmeen kpl?

Kpl eli kasvatus- ja psykologisten aineiden linja on valmentautumista kasvatus- ja sosiaalialan akateemisiin opintoihin yliopistossa ja/tai ammattikorkeakoulussa. Opintojen rungon muodostavat kunkin opiskelijan valitsemat avoimen yo:n opinnot. 

Lukuvuonna 2013-2014 tarjolla on kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen / psykologian / erityispedagogiikan / draamakasvatuksen perusopinnot sekä erityispedagogiikan aineopinnot (niille, joilla perusopinnot on jo tehty). Rungon ympärillä on oppitunteja kasvatusalaan liittyvistä aiheista, opiston koulunkäynnin ohjaajaopiskelijoiden ja/tai perhepäivähoitajaopiskelijoiden ohjelmasta. Linjalla on myös mahdollisuus suorittaa Vakava-valmennuskurssi. Opiskelu on vahvasti henkilökohtaistettu opiskelijan omien ainevalintojen pohjalta.
Opettajana olen tietysti vähän jäävi kehumaan linjaa. Kevään 2013 opiskelijapalautteen mukaan kpl-vuosi mm.
*kasvatti itsenäisyyttä ja taitoja opiskeluun ja elämään yleensä 
*opetti paljon itsestä, toisista ja ihmisestä yleensä
*opetti ryhmätyötaitoja ja kykyä toimia erilaisten ihmisten kanssa
*antoi valmiuksi alan hakuihin
*osoitti, että kasvatus- ja sosiaaliala on juuri se, johon haluaa tähdätä ja jonka eteen haluaa tehdä töitä.

Jokainen opiskelijoista sai myös suoritettua avoimen yliopiston opintoja, osa koko perusopintokokonaisuuden (25op)!


Suosittelen kpl:ää lämpimästi kaikille mm. yhteisöpedagogiksi, lastentarhanopettajaksi / sosionomiksi, opettajaksi, ohjaajaksi tähtääville. Se on hyvä kaikille, joita yliopisto-opinnot kiinnostavat, mutta vielä hiukan arveluttavat, tai jollei yliopiston ovi auennut vielä ensimmäisellä hakukerralla. Linja tarjoaa hyvän välivuoden myös jo työelämässä oleville, oman osaamisen vahvistamiseen tai vaikka alaa vaihtaville.
                                                                
Sirkka-ope
p.s. jos kiinnostuit, käy täyttämässä hakemus osoitteessa: http://www.keokarstula.fi/index.php?option=com_facileforms&Itemid=97
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti