maanantai 11. helmikuuta 2013

Opintolinjat

Näin alkuun heti kooste opintolinjoistamme:


 • Käsityön erityistekniikoiden linja 
  Käsityölinja antaa hyvät perustiedot useasta toisiaan täydentävästä käsityötekniikasta. Linja soveltuu alan jatko-opintoja suunnittelevalle sekä täydennyskoulutukseksi, vuorotteluvapaata viettävälle tai yritystoimintaa suunnittelevalle.
 • Liikuntalinja  -  liiku ja liikuta 
  Yhden lukukauden mittainen linja antaa valmiudet liikuntaryhmien ohjaamiseen, henkilökohtaisten harjoitusohjelmien tekemiseen sekä valmiuksia jatko-opiskeluun ja oppilaitosten pääsykokokeisiin. Linja antaa mahdollisuuden jatkaa monipuolista liikunnan harrastamista uusien liikuntataitojen ansioista.
 • Kasvatus- ja psykologisten aineiden linja 
  Linja antaa hyvät valmiudet jatko-opintoihin, mm. yliopistollisiin opintoihin, kuten luokanopettajan ja varhaiskasvattajan opintoihin sekä kasvatustieteen, psykologian ja erityispedagogiikan koulutusohjelmiin- sosiaalialan ammattikorkeakouluopintoihin,- muuhun sosiaali- ja kasvatusalan koulutukseen.
 • Henkilökohtainen avustaja/Hoiva-avustajalinja
  Koulutuksemme tarkoituksena on antaa monipuoliset valmiudet toimia henkilökohtaisena avustajana tai omaishoitajana. Koulutus on myös portti hoito- ja huolenpitotyön maailmaan alasta kiinnostuneelle. Koulutuksen aikana sinulla on halutessasi mahdollisuus suorittaa aikuisten ammatillisesta lisäkoulutuksesta valintasi mukaan osatutkinto: perhepäivähoitajan ammattitutkinnosta terveys, turvallisuus ja ruokahuolto, kotityöpalvelujen ammattitutkinnosta avustamis- ja asiointipalvelut tai koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnosta erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen. Lisäksi voit opiskella Jyväskylän Avoimen Yliopiston tarjonnasta gerontologian, kasvatus-tieteen tai psykologian perusopintokokonaisuuksia.
 • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkintoon valmistava koulutus Koulutus antaa valmiuksia toimia varhaiskasvatuksessa, aamu- ja iltapäivätoiminnassa, esi- ja perusopetuksessa ja sen jälkeisessä koulutuksessa sekä vapaa-ajan toiminnoissa, ja mahdollisuuden suorittaa koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto koulutuksen aikana
 • Perhepäivähoitajan ammattitutkintoon valmistava koulutus
  Koulutus antaa valmiuksia toimia perhepäivähoitajana kodissa ja ryhmäperhepäivähoitokodeissa ja mahdollisuuden suorittaa perhepäivähoitajan ammattitutkinto koulutuksen aikana

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti