torstai 14. helmikuuta 2013

Kansanopistokoulutuksesta lisäpisteitä yhteishaussa!


Vuoden 2013 alusta astui voimaan asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa, sen mukaan (9§) perusopetuksen lisäopetus ja kansanopistojen lukuvuoden mittaiset linjat tuottavat ammatilliseen peruskoulutukseen hakeutuvalle kuusi (6) lisäpistettä.

Oppilas joka on valinnut kansanopistokoulutuksen yhteishaun tutkintoon johtavien koulutusten sijaan ei myöskään menetä asetuksen 7§ tarkoittamia kahdeksaa (8) ilman tutkintopaikkaa oleville tarkoitettua valintapistettä. Kansanopistojen koulutus rinnastetaan siis nyt muihin valmistaviin koulutuksiin.

Asetus koskee jo kuluvana lukuvuonna kansanopistoissa opiskelevia syksyn 2013 yhteishaun osalta eli he voivat laskea hyväkseen nuo jopa 14 valintapistettä. Nyt käynnistyvässä yhteishaussa voivat oppilaat vapaan hakeutumisoikeuden perusteella valita lukuvuodeksi 2013-2014 kansanopistojen valmistavan koulutuksen 2. asteen tutkintotavoitteisen koulutuksen vaihtoehtona.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti